نامه جناب آقای عقبائی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران و کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور به روسای سه قوه جمهوری اسلامی ایران 1394/08/09

نامه جناب آقای حسام عقبائی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران و کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور به روسای سه قوه جمهوری اسلامی ایران

 

نامه رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران و کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور به روسای سه قوه جمهوری اسلامی ایران در خصوص عدم قابلیت اجرایی بودن قانون پیش فروش ساختمان و آیین نامه اجرایی آن و پیشنهاد اصلاح آن با جلب نظر فعالان تشکلهای خصوصی بخش مسکن ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: اتحادیه صنف مشاوران املاک

 

     

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت به گروه مشاورین املاک بام اصفهانمتعلق است