ملک های ویژه باغ(فروش)

باغ(فروش)

آدرس: سدزاینده رود

توضیحات: 1200 متر-سه طبقه ساخت-400 متر زیربنا-اسانسور-پکیج-کف خواب
دوربین مداربسته-پارکنیگ-درب ریموت دار-تمام امتیازهای اب و برق
و گاز و تلفن-زمین بازی بچه-درختان میوه-اتاق شیشه ای 10*5 روی لب اب
پیاده رو سنگفرش-هرطبقه یک حمام و دستشویی مجزا-ویو عالی-سند شش دانگ
تماس : 09135946480

مبلغ فروش:3200000000

سدزاینده رود
باغ,قیمت : 3200000000
1200 متر-سه طبقه ساخت-400 متر زیربنا-اسانسور-پکیج-کف خواب دوربین مداربسته-پارکنیگ-درب ریموت دار-تمام امتیازهای اب و برق و گاز و تلفن-زمین بازی بچه-درختان میوه-اتاق شیشه ای 10*5 روی لب اب پیاده رو سنگفرش-هرطبقه یک حمام و دستشویی مجزا-ویو عالی-سند شش دانگ تماس : 09135946480
سدزاینده رود
باغ,قیمت : 3200000000
1200 متر-سه طبقه ساخت-400 متر زیربنا-اسانسور-پکیج-کف خواب دوربین مداربسته-پارکنیگ-درب ریموت دار-تمام امتیازهای اب و برق و گاز و تلفن-زمین بازی بچه-درختان میوه-اتاق شیشه ای 10*5 روی لب اب پیاده رو سنگفرش-هرطبقه یک حمام و دستشویی مجزا-ویو عالی-سند شش دانگ تماس : 09135946480
سدزاینده رود
باغ,قیمت : 3200000000
1200 متر-سه طبقه ساخت-400 متر زیربنا-اسانسور-پکیج-کف خواب دوربین مداربسته-پارکنیگ-درب ریموت دار-تمام امتیازهای اب و برق و گاز و تلفن-زمین بازی بچه-درختان میوه-اتاق شیشه ای 10*5 روی لب اب پیاده رو سنگفرش-هرطبقه یک حمام و دستشویی مجزا-ویو عالی-سند شش دانگ تماس : 09135946480
سدزاینده رود
باغ,قیمت : 3200000000
1200 متر-سه طبقه ساخت-400 متر زیربنا-اسانسور-پکیج-کف خواب دوربین مداربسته-پارکنیگ-درب ریموت دار-تمام امتیازهای اب و برق و گاز و تلفن-زمین بازی بچه-درختان میوه-اتاق شیشه ای 10*5 روی لب اب پیاده رو سنگفرش-هرطبقه یک حمام و دستشویی مجزا-ویو عالی-سند شش دانگ تماس : 09135946480

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت به گروه مشاورین املاک بام اصفهانمتعلق است